Anketa kompostéry

Anketa kompostéry

  • Jiřina Vávrová
  • 1. května 2016
  • soubor

Obec Oldřichov v Hájích se chce zapojit do projektu Mikroregi-onu Hrádecko-Chrastavsko, který zkvalitní systém nakládání s komunálním odpadem a zlepší ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, rozhodli jsme se podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom v průběhu roku 2017, co největšímu počtu zájemců, poskytli ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen z finančních prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.

Suroviny vhodné do kompostu:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT ZDRAMA KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Pro domácí kompostování bych měl/a zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 11. 5. 2016 na Obecní úřad. Důvodem je zjištění zájmu o kompostéry a splnění termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.

anketa2o

Novější příspěvek Osvědčení o úspoře emisí