Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

  • Jiřina Vávrová
  • 24. srpna 2015
  • soubor