Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

  • Jiřina Vávrová
  • 23. března 2015
  • soubor