Kroužky DDM Větrník v Oldřichově

Kroužky DDM Větrník v Oldřichově

  • Jiřina Vávrová
  • 5. března 2014

Na podzimním Besedění oldřichovští rodiče hlasitě volali po kroužcích pro děti, které by byly přímo v Oldřichově. Proto Jiřina Vávrová a Jitka Svatušková oslovily paní Janu Pavlíkovou, ředitelku libereckého DDM Větrník, a ta po vzájemné dohodě, o jaké kroužky je mezi oldřichovskými rodiči největší zájem, nabídla kroužky výtvarného tvoření + keramiky, moderního tance a turistiky. Zájem předčil očekávání a kroužky se po počátečních zmatcích v organizaci konečně 5. března 2014 rozjely. Výtvarné tvoření a turisťák jsou v budově ubytovny DDM Větrník, na moderní tance zapůjčila obec sál Besedy.

Výtvarný kroužek vede paní Jana Deduchová, keramiku paní Irena Dolanská, turisťák pan Roman Kašpar a moderní tance slečna Lenka Trousílková. Foto: Jiřina Vávrová

kr02

kr03

kr05

kr06

Starší příspěvek Kavkazské arabesky
Novější příspěvek Masopust