Informační SMS kanál

Informační SMS kanál

  • Jiřina Vávrová
  • 14. února 2014

V únoru 2014 byl zaveden Informační kanál obce Oldřichov v Hájích, který bude spolu s hromadnými e-maily, vývěsnými tabulemi a webovými stránkami obce informovat zájemce o dění v obci. Jedná se o zasílání krátkých SMS zpráv do

mobilních telefonů přihlášených odběratelů. Zájemci o využívání této služby se již mohou přímo přihlašovat na webových stránkách obce anebo požádáním o zaregistrování na OÚ Oldřichov v Hájích.

Obec Oldřichov v Hájích tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.

Informační SMS kanál bude využíván například při:

  • Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení
  • Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
  • Uzavírkách místních komunikací
  • Termínech mimořádných svozů odpadu
  • Termínech konání zasedání zastupitelstva obce
  • Povodňových situacích a dalších nebezpečích

Tématu "propojení lidí a komunikace v obci" byl věnován další z Večerů se starostou, který se konal 5. března. Řešila se otázka včasného varování při povodních, informační toky v obci a situace v mníšecké škole, kterou navštěvují hojně také oldřichovské děti. Hostem večera byl starosta Mníšku, pan Roman Slezák, který odpovídal na dotazy rodičů, které se týkaly zejména kapacity mníšecké školy a školky.

Starší příspěvek Kroužek animace
Novější příspěvek Zima 2014